En roklub drevet af frivillige

Intet kommer af sig selv

ALLE de aktiviteter der foregår i roklubben er et resultat af en demokratisk, struktureret og koordineret frivillig indsats.

Roskilde Roklub er så heldig at have en stor flok dedikerede frivillige som bringer liv ud i alle kroge af klubben. Det er lige fra kaproernes træning og deltagelse i konkurrencer til de gamle træbådes vedligeholdelse om vinteren! Fra at organisere en juletræsfest for børn og unge eller en standerstrygningsfest for de voksne til at være med til at modtage nye medlemmer. Fra at afholde kurser i "sikkerhed til søs" til at vedligeholde klubbens motionsredskaber. Fra at lægge nye fliser ved klubbens sommerhus til lave kaffe og sælge øl i "Tutten" ved særlige lejligheder.

Fra du træder ind ad døren i klubhuset til du går hjem igen er alt, hvad du møder, baseret på frivillighed.

Som i alle foreninger er  også roklubben sammensat af en bestyrelse og flere udvalg, som står for sit område. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og udvalgene sammensættes af medlemmerne selv, som finder sammen i interessefællesskaber. Disse fællesskaber/udvalg leder sig selv, men er tæt forbundet med bestyrelsen. Bestyrelsen og  formændene for udvalgene mødes 4 gange årligt og har således mulighed for gensidig orientering, drøftelse af specifikke emner og koordinere indsatserne som foregår i løbet af året.

Alle roklubbens medlemmer og forældre til børn og unge, er velkomne til at henvende sig til et udvalg og blive medlem. Det giver mulighed for at få indflydelse og deltage i det frivillige arbejde, selvfølgelig i det omfang man har overskud til.

Glæden ved at være frivillig er for mange at give det tilbage som man selv modtager hver gang man er hernede. Og nyde det store sociale fællesskab og de venskaber, der opstår. Selv et helt nyt medlem kan bidrage og ikke mindst have glæde af at deltage i udvalgenes arbejde. På den måde lærer man hurtigt klubben at kende, og man bliver et kendt medlem.

Hvert år i januar er bestyrelsen vært ved årets udvalgs- og frivilligfest, hvor alle udvalgsmedlemmer og øvrige, der har ydet en indsats i årets løb inviteres.

 

Opdateret 6. maj 2024 / PC, LG

Roklubbens faste udvalg:

 • Instruktionsudvalget
 • Kontorudvalget
 • Tut-udvalget
 • Motions- og turudvalget (i det daglige MTU)
 • Langtursudvalget
 • Børneudvalget
 • Ungdomsudvalget
 • Kajakudvalget
 • Motionsrumsudvalget
 • Køkkenudvalget
 • Kommunikationsudvalget
 • Sangudvalget
 • ...

 og sikkert endnu flere....

En fuldstændig oversigt med kontaktinformation kan findes her: https://www.roskilderoklub.dk/roklubbens-udvalg