Foreningen Gamle Roskilde Roere stiftet 1937 har i 2018 skiftet navn, stil og formål

– alle kvinder og mænd fyldt 18. år kan nu optages i foreningen.

Hovedformål er at fremme tiltag til gavn for Roskilde Roklub samt at styrke og bevare sammenhold mellem alle personer med interesse for Roskildes ældste idrætsforening.

 

Hvordan kan vi hjælpe og støtte Roskilde Roklub?

  

  • Indsamle kontante midler
  • Samle frivillige
  • Påtage os arbejdsopgaver og serviceopgaver for Roskilde Roklub

 

Aktiviteter

 

Vi afholder i årets løb flere arrangementer i form af foredrag & virksomhedsbesøg mv.

Grill aften afholdes en mandag i juni måned

Besøg på virksomhed, institution eller forening finder sted en mandag aften i september måned

Den årlige generalforsamling med efterfølgende middag og hyggeligt samvær finder altid sted den anden lørdag i november måned

 

 

Hvordan bliver man medlem?

 

Send en mail til GRsekretaer@roskilderoklub.dk

Vi skal bruge navn, adresse, mailadresse, fødedato, mobil og et ja eller nej til medlemskab af Roskilde Roklub. Alle interesserede optages som medlemmer også dem uden medlemskab af Roskilde Roklub.

Det koster dig 150 kr. om året at blive medlem