Velkommen til Støtteforeningen GR

Vi er en selvstændig forening, under Roskilde Roklub.
Foreningen blev stiftet i 1937 under navnet Gamle Roskilde Roere og skiftede i 2018 navn til Støtteforeningen GR.
Støtteforeningens formål er dels at indsamle midler, som Roskilde Roklub kan ansøge om ud fra bestemte kriterier, og dels at skabe sociale arrangementer for medlemmerne.
Midlerne indsamles via medlemmernes kontingenter og ved at påtage sig opgaver i løbet af året der udløser honorarer. Det kan for eksempel være en opgave som P-vagt til Roskilde Airshow.
 • Indsamle kontante midler
 • Samle frivillige
 • Påtage os arbejdsopgaver og serviceopgaver for Roskilde Roklub
Den sociale del af foreningens arbejde har stor betydning for medlemmerne, som stadig består af tidligere medlemmer af Gamle Roskilde Roere og nu også nyere medlemmer, som ikke nødvendigvis behøver at være medlemmer af roklubben. Det giver mulighed for at mødes på tværs af generationer og grupperinger, hvor alle har interesse i at støtte roklubben. Vi mødes 2-3 gange årligt, både til fællesspisning og oplysende arrangementer som foredrag eller virksomhedsbesøg.
 • Vi afholder i årets løb flere arrangementer i form af foredrag & virksomhedsbesøg mv.
 • Grill aften afholdes en mandag i juni måned
 • Besøg på virksomhed, institution eller forening finder sted en mandag aften i september måned
 • Den årlige generalforsamling med efterfølgende middag og hyggeligt samvær finder altid sted den anden lørdag i november måned
Bestyrelsen består i dag af:
Formand Ove Pedersen, medlem af Roskilde Roklub
Næstformand Peter Hein, passivt medlem af Roskilde Roklub
Kasserer Per Stenberg Christensen, medlem af Roskilde Roklub
Sekretær Hanne Nielsen, medlem af Roskilde Roklub
Bestyrelsesmedlem Judith Lyster, medlem af Roskilde Roklub
Suppleant Otto Winkel, medlem af Roskilde Roklub
Suppleant Kristine Thomsen, medlem af Roskilde Roklub

Historien om støtteforeningen.

Fra 1937-2018 bestod Gamle Roskilde Roere kun af mænd. Kriterierne for optagelse i foreningen stod beskrevet således i vedtægterne
På den måde var foreningen en tidstypisk forening med mange traditioner som medlemmerne hægede om. Der var tradition for at bære særlige kasketter og årsnåle under sammenkomster og uddelingen af årsnåle var højdepunktet på generalforsamlingen, som altid blev, og stadig bliver, afholdt den anden lørdag i november. Og traditionen tro blev der spist gule ærter og pandekager, med tilhørende solbærrom, efter generalforsamlingen.
Op gennem 2010erne var medlemstallet dalende og medlemmerne besluttede på generalforsamlingen i 2018 at støtte bestyrelsens forslag om at kvinder kunne blive medlemmer og at lave et navneskifte til Støtteforeningen GR.
Den nuværende Støtteforening GR har formået at forny sig. Medlemstallet er igen stigende, kvinderne er kommet med og det er fortsat til stor glæde og gavn for roklubben at Støtteforeningen GR eksisterer.
Nogle traditioner skal man værne om, så derfor spises der efter generalforsamlingen stadig gule ærter, men der tilbydes også en anden ret, og pandekagerne med tilhørende solbærrom er et fast indslag!

Hvem kan blive medlem?

Alle over 18 år med interesse i at støtte Roskilde Roklub. Man behøver ikke at være medlem af roklubben.

Hvordan bliver man medlem?

Send en mail til GRkasserer@roskilderoklub.dk

med oplysninger om 

 • navn
 • fødselsdag
 • adresse
 • mobilnummer
 • emailadresse
 • er du medlem af roklubben ja/nej
 • ved medlemskab af roklubben, oplys indmeldelsesår

Hvad koster det og hvordan opkræves det?

Det koster 100 kr. at blive meldt ind og dernæst 150 kr. om året at være medlem. 

Du får tilsendt et girokort, som du betaler og derefter opretter du en betalingsaftale til den fremadrettede kontingentopkrævning som sker i maj.