Roskole for voksne

Ro-skolen 2024 er fuldt booket !!

 

Ro-skole foråret 2024

Efter de sidste års succesfulde forsøg fortsætter roklubben med at udbyde Roskole for voksne som ét samlet forløb for alle nye voksne roere. Der er altså kun dette tilbud een gang om året, hvis man som voksen vil i gang med roning. Roning er en meget effektiv sportsgren, der styrker kondition og kroppens store muskler. Roning er en friluftssport med natur, kammeratskab, vind og vejr som ingredienser.

Vi afholder en åben informationsaften om roskolens forløb allerede mandag d. 5. februar kl. 19:00 i roklubbens lokaler på Havnevej. Her vil vi fortælle om hvordan man bliver roer og hvad det kræver af dig. Og der vil selvfølgelig være mulighed for at få svar på netop dine spørgsmål. Du kan bare møde op.

Holdene starter onsdag. d. 28. februar / torsdag d. 29. februar kl. 19:30 med et samlet holdforløb bestående af:

  • Indendørs instruktion og træning i romaskiner 5 aftner fra slut februar til start april, onsdage 20:00 - 21:30 for hold 1 og torsdage 20:00 - 21:30 for hold 2..
  • En instruktionsweekend (13.-14. april eller 20.-21. april), hvor du lærer om sikkerhed og om at ro på vandet.
  • Deltagelse i klubbens ugentlige træningsaftner på fjorden (torsdage), hvor du fortsat får instruktion.
  • Specialmoduler i forskellige aktiviteter som sportsroning, roning i forskellige bådtyper, en længere dagstur med madpakke og en obligatorisk redningsøvelse.

Svømmeprøve.
For at sikre din egen og dit ro-holds optimale sikkerhed, er det obligatorisk at kunne fremvise et svømmebevis på 300 meters svømning før du kan komme ud og ro på vandet. Prøven må ikke være ældre end 1 år. Selve beviset kan printes ud her og medbringes til den livredder der skal se dig svømme. Prøven skal være aflagt inden udgangen af marts og se i boksen ved siden, hvilke muligheder roklubben kan hjælpe med.

Roskolens program:

Hvornår

Hvad

Mandag d. 5. februar kl. 19 - 20:30

Informationsaften for alle interesserede

Uge 9-14

Onsdage kl. 20-21.30 for hold 1 og torsdage kl. 20- 21.30 for hold 2

 

Holdstart onsdag den 28. februar / torsdag d. 29. februar kl. 19.30

 

Indendørs træning

Information mm:

·       Velkomst og intro til roklubben

·       Ro-teknik, ergometer indendørs (DffR-materiale)

·       Intro til træningsmuligheder

·       Præsentation af klubbens udvalg v/udvalgsformænd

·       Frivilligt arbejde

 

Træningsforløb alle uger:

·       Ro-bassin

·       Ergometer-træning

·       Styrketræning

·       Udspænding

·       Slide-roning

·       Kommandoer

·       Præsentation rospinning

 

Onsdag den 10. april

Kl. 19.00-21.30

Teori (færdsel på vand)

Introduktion

Forberedelse til instruktionsweekend (teori):

·       Roskilde Roklubs ro-farvand

·       Sikkerhed til søs, vind og vejr

·       Påklædning, udstyr til langtur

·       Styrmandsrollen

·       Materiel

Rundvisning i roklubben

Orientering: hjemmeside, memberlink, facebook-side, Motions- og Tur-udvalget, materialeudvalget

13.-14. april

1. instruktionsweekend

eller

20.-21. april

2. instruktionsweekend

Instruktionsweekend

Se selvstændigt program

 

Roskolens deltagere fordeles så vidt muligt på de to weekender.

Uge 16-21

Torsdage kl. 18.30

Fællesroning med fællesroningsstyrmænd

Fokus på ro-teknik, lægge til og fra pontonen

 

Torsdag den 30. maj kl. 18:15 - 21:30.

Frigivelse

Opsamling ro-teknik, lægge til og fra pontonen

Dato kommer senere

Gig/outriggerdag og Sportsroning

Præsentation og ”ud på vandet”

Dato kommer senere

Kæntringsøvelse

 

For alle klubbens medlemmer, som det plejer

Dato kommer senere

Madpakke-tur

For alle klubbens medlemmer, men særlig invitation til og fokus på nye roere

Torsdag d. 15. august kl. 18:15.

Opfølgning for nye roere på vandet/evaluering  

Indmeldelse og tilmelding til roskolen 2024

Du kan tilmelde dig dette års hold på roklubbens kontor, Havnegade 47B. Der er åbent alle mandage kl. 17:30 -18:30.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 26. februar!!

Svømmeprøven kan aflægges i de kommunale svømmehaller, efter forud indgået aftale med svømmehallen. Roklubben tilbyder også aflæggelse af prøven i Maglegårdsbadet på flg. tidspunkter: søndage d. 7.1., d.4.2. og d.3.3. kl.17-18.

Desuden vil der mulighed 2 lørdage: D. 9. marts og d. 16. marts. Begge dage 17:00 - 18:00.

Desuden er der 4 pladser på hver af lørdagene 2. og 23. marts kl. 11-12 - også i Maglegårdsbadet. Her skal man dog melde til på aktiviteten på hjemmesiden.

Link til svømmebevis, der kan printes.