Ny roskole for voksne

Indmeldelse og instruktion i sæson 2022. 

Roskilde Roklub tilbyder i 2022 nye medlemmer af roklubben at deltage i en roskole for voksne. Det er et samlet instruktions- og træningsforløb hen over foråret og forsommeren. 

Formålet med roskolen er først og fremmest at give nye roere den bedst mulige start i roklubben. 

Forløbet er sammensat af:

 • Introduktion til Roskilde Roklub
 • Indendørs instruktion og træning i ro-teknik på ergometer
 • Instruktionsweekend med instruktion i roning, sikkerhed, bådmateriel og roning på fjorden i inrigger- og outriggerbåde
 • Deltagelse i klubbens fælles-roning, med fortsat instruktion efter behov
 • Specialmoduler i sportsroning, andre bådtyper, redningsøvelse og en 1-dagstur

Roskolen starter onsdag den 2. marts kl. 19.30.  Instruktion og træning fortsætter en gang ugentligt frem til midt juni.  De første 4 uger er det onsdag aften kl. 20-21.30 og derefter torsdag aften fra kl. 18-19.30. Instruktionsweekenden for dette første hold er planlagt den 23.-24. april. DETTE HOLD ER HELT BOOKET.

Roklubben tilbyder også årets 2. instruktionsforløb, med en ugentlig indendørs træningsgang torsdage kl.18.30-20 i uge 17+18+19, inden selve instruktionsweekenden som afholdes den 21.-22. maj. I forhold til roskoleforløbet er dette en kortere version. DETTE HOLD ER OGSÅ FULDT BOOKET.

Vær opmærksom på at du kan blive meldt ind hele året og bruge vores motionsrum, men instruktion i roning finder kun sted i roskoleforløbet eller ved 2. instruktionsweekend.

Læs mere om selve indmeldelsen her: Indmeldelse.

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte kontoret på kontor@roskilderoklub.dk

Planen for i roskolen

Hvornår

Hvad

Hvem

Holdstart onsdag den 2. marts kl. 19.30

 

Uge 9, 10, 11, 12

Onsdage kl. 20-21.30

 

 

Indendørs træning og information

Information mm:

 • Velkomst og intro til roklubben
 • Ro-teknik, ergometer indendørs og i en båd
 • Intro til træningsmuligheder
 • Præsentation af klubbens udvalg 
 • Frivilligt arbejde

Træningsforløb alle uger:

 • Ro-bassin
 • Ergometer-træning
 • Styrketræning og udspænding
 • Slide-roning
 • Præsentation rospinning

Indendørs instruktører

Uge 13, 14 og 16

Torsdage kl. 18.30-20

(påskeferie uge 15)

Fortsat forløb jf. ovenfor  

 

23.-24. april

Instruktionsweekend - lørdag og søndag 9-16

Lørdag formiddag:

 • Sikkerhed til søs, vind og vejr
 • Ro-farvand
 • Påklædning
 • Ro-taget/ro-teknik
 • Kommandoer
 • Ergometer, slide-roning
 • Materiel

Lørdag eftermiddag:

 • Gennemgang af båden
 • Båden op og ned af vandet
 • Løfteteknik
 • Om bord/fra borde, balance i båden
 • Ro-tur med fokus på kommandoer og ro-taget
 • Rengøring af både

Søndag 1. tur 9-10.30:

 • Ro-tur med fokus på ro-tag, kommandoer, skifte plads i båden

Søndag 2. tur 11-13:

 • Ro-tur med fokus på at lægge fra og lægge til, styrmandens rolle og opgaver

Søndag 3. tur 13.30-15:

 • Præsentation af 2-årers både

Instruktionsudvalget

 

 

Uge 17-19

Torsdage

Fællesroning med fællesroningsstyrmænd

Fokus på ro-teknik, lægge til og fra pontonen

Motions- og turudvalget (MTU)

19. maj

1. modul: Sportsroning

For alle klubbens medlemmer

MTU/sportsroere

2. juni

2. modul: Opsamling ro-teknik, lægge til og fra pontonen

For alle klubbens medlemmer

 

18. eller 19. juni  

 

Gig/outriggerdag

For alle klubbens medlemmer

Mastersudvalget

22. juni

Kæntringsøvelse

For alle klubbens medlemmer, som det plejer

Instruktionsudvalget

???

Madpakke-tur

For alle klubbens medlemmer, men særlig invitation til og fokus på nye roere

MTU

 

Den nye roskole er et resultat af forslag fra klubbens årlige inspirationsdag i 2020. Erfaringerne viste, at en del af klubbens nye medlemmer forholdsvis hurtigt forlader klubben igen. Det vil vi gerne ændre på, fordi klubbens frivillige bruger mange kræfter på de nye roere, og de kræfter kan måske bruges anderledes og bedre. 

Det er et stort ønske at nye medlemmer, uanset fysisk form, alder og forventninger til medlemskabet, kan opleve at de kommer godt ind i klubben, oplever glæden ved fysisk fremgang og får kendskab til klubbens mange tilbud og facetter.