Roskole for voksne

Hvad er roskole for voksne?

Roskolen er for voksne over 25 år, der ønsker at lære at ro og være en del af det store sociale fællesskab som roklubben er.

De fleste kan lære at ro, men det kræver at du ikke er bange for vand, at du kan svømme 300 meter uden besvær, at du er forholdsvis smidig og desuden har lyst til at deltage i den holdsport som roning er.

Roskoleforløbet starter i marts og starter med 5 indendørs træningsgange i klubbens motionsrum. Du lærer den rigtige ro-teknik i romaskine, du lærer at ro i takt og du får styrketræning. Det er med til at du får en god oplevelse når du starter med at ro i bådene på vandet. Efter den indendørs træning skal du deltage i instruktionsweekend, hvor du lærer om sikkerhed til søs, at håndtere vores materiel og både korrekt og du kommer selvfølgelig på vandet. Derefter deltager du i roklubbens fællesroninger.

Hele forløbet varetages af uddannede instruktører og ved de første fællesroninger desuden af klubbens erfarne styrmænd.

Vi lægger i roinstruktionen op til at du afprøver de forskellige muligheder, dels for finde det der passer dig bedst, men også for at du kan udvikle dig som roer og motionist.

Inden du melder dig ind skal du være indstillet på at bruge meget tid den første sæson. Roning, og det at lære at ro, tager tid. Når du investerer tid vil det give dig en rigtig god start, du vil komme i god form og opleve at du bliver bedre og bedre. Du vil lære klubben at kende og føle dig hjemme. Det sociale engagement der opstår helt naturligt når vi ror sammen, er en vigtig del af klubbens liv. Vi lover dig at hver gang du går hjem efter en rotur, er du gladere end da du kom! 

Roskolen 2024 er i fuld gang med 36 nye medlemmer.

36 nye medlemmer blev det til ved dette års indmeldelser. De har alle været igang med den indendørs træning og er nu startet med roning på vandet, sammen med alle klubbens medlemmer.

Hvis du er interesseret i roskolen 2025 kan du kontakte os enten ved en personlig henvendelse på vores kontor i åbningstiden mandage kl.17.30-18.30 for at høre mere eller ved at skrive en mail til kontor@roskilderoklub.dk 

 

Her kan du læse om programmet for Roskolen 2024.

(Vi regner med at gentage dette program i 2025)

Efter de sidste års succesfulde forsøg fortsætter roklubben med at udbyde Roskole for voksne som ét samlet forløb for alle nye voksne roere. Der er altså kun dette tilbud een gang om året, hvis man som voksen vil i gang med roning. Roning er en meget effektiv sportsgren, der styrker kondition og kroppens store muskler. Roning er en friluftssport med natur, kammeratskab, vind og vejr som ingredienser.

Vi afholder en åben informationsaften om roskolens forløb allerede mandag d. 5. februar kl. 19:00 i roklubbens lokaler på Havnevej. Her vil vi fortælle om hvordan man bliver roer og hvad det kræver af dig. Og der vil selvfølgelig være mulighed for at få svar på netop dine spørgsmål. Du kan bare møde op.

Holdene starter onsdag. d. 28. februar / torsdag d. 29. februar kl. 19:30 med et samlet holdforløb bestående af:

  • Indendørs instruktion og træning i romaskiner 5 aftner fra slut februar til start april, onsdage 20:00 - 21:30 for hold 1 og torsdage 20:00 - 21:30 for hold 2..
  • En instruktionsweekend (13.-14. april eller 20.-21. april), hvor du lærer om sikkerhed og om at ro på vandet.
  • Deltagelse i klubbens ugentlige træningsaftner på fjorden (torsdage), hvor du fortsat får instruktion.
  • Specialmoduler i forskellige aktiviteter som sportsroning, roning i forskellige bådtyper, en længere dagstur med madpakke og en obligatorisk redningsøvelse.

Redigeret d.1.6.24 (KT)

Roskolens program:

Hvornår

Hvad

Mandag d. 5. februar kl. 19 - 20:30

Informationsaften for alle interesserede

Uge 9-14

Onsdage kl. 20-21.30 for hold 1 og torsdage kl. 20- 21.30 for hold 2

 

Holdstart onsdag den 28. februar / torsdag d. 29. februar kl. 19.30

 

Indendørs træning

Information mm:

·       Velkomst og intro til roklubben

·       Ro-teknik, ergometer indendørs (DffR-materiale)

·       Intro til træningsmuligheder

·       Præsentation af klubbens udvalg v/udvalgsformænd

·       Frivilligt arbejde

 

Træningsforløb alle uger:

·       Ro-bassin

·       Ergometer-træning

·       Styrketræning

·       Udspænding

·       Slide-roning

·       Kommandoer

·       Præsentation rospinning

 

Onsdag den 10. april

Kl. 19.00-21.30

Teori (færdsel på vand)

Introduktion

Forberedelse til instruktionsweekend (teori):

·       Roskilde Roklubs ro-farvand

·       Sikkerhed til søs, vind og vejr

·       Påklædning, udstyr til langtur

·       Styrmandsrollen

·       Materiel

Rundvisning i roklubben

Orientering: hjemmeside, memberlink, facebook-side, Motions- og Tur-udvalget, materialeudvalget

13.-14. april

1. instruktionsweekend

eller

20.-21. april

2. instruktionsweekend

Instruktionsweekend

Se selvstændigt program

 

Roskolens deltagere fordeles så vidt muligt på de to weekender.

Uge 16-21

Tirsdage og torsdage kl. 18.30

Fællesroning med fællesroningsstyrmænd og instruktører

Fokus på ro-teknik, lægge til og fra pontonen

 

Torsdag den 30. maj kl. 18:15 - 21:30.

Frigivelse

Opsamling ro-teknik, lægge til og fra pontonen

Dato kommer senere

Gig/outriggerdag og Sportsroning

Præsentation og ”ud på vandet”

Mandag d. 10. juni kl. 17-21 eller onsdag d. 21. augusr kl. 17-21

Kæntringsøvelse

 

For alle klubbens medlemmer, som det plejer

Dato kommer senere

Madpakke-tur

For alle klubbens medlemmer, men særlig invitation til og fokus på nye roere

Torsdag d. 22. august kl. 18:15.

Opfølgning for nye roere på vandet/evaluering  

Svømmeprøve.
For at sikre din egen og dit ro-holds optimale sikkerhed, er det obligatorisk at kunne fremvise et svømmebevis på 300 meters svømning før du kan komme ud og ro på vandet. Prøven må ikke være ældre end 1 år. Selve beviset kan printes ud her og medbringes til den livredder der skal se dig svømme. 

Svømmeprøven kan aflægges i de kommunale svømmehaller efter forud indgået aftale med svømmehallen. Roklubben tilbyder i forbindelse med opstarten af roskoleforløbet, også aflæggelse af svømmeprøven, ved en af klubbens livreddere i Maglegårdsbadet. Dette annonceres ifm roskolen.

Link til svømmebevis, der kan printes.

Redigeret d.5.5.24 (KT)