Generalforsamlinger

I henhold til klubbens vedtægter afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker på hjemmesiden og opslagstavlen på første sal i klubhuset.

Se mere information i klubbens vedtægter.

Referater kan findes nedenfor.