Kontorets primære opgave er medlemsadministration, dvs. indmeldelse, udmeldelse eller ændringer af medlemskab, administration af nøglebrikker og udlejning af skabe og kajakpladser.

Kontoret har åbent en time om ugen og passes af kontorudvalgets medlemmer på skift.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til maile, ringe eller møde personligt op i kontorets åbningstid. Skriftlige beskeder kan også afleveres gennem brevsprækken i døren til kontoret.

Du kan se hvad du skal betale i kontingent på denne side.

Du kan læse mere om indmeldelse på denne side.

Du kan læse mere om udmeldelse på denne side.

 

 

Kontoret i roklubben  

 

Åbningstid: Mandage 17:30 - 18:30

Der er lukket i uge 42 og helligdage der falder på en mandag. 

Kontoret holder sommerferielukket i hele august.

På kontoret kan du få svar på alle dine spørgsmål. Vi byder indenfor og vil altid gerne fortælle om roning, om klubbens aktiviteter og det frivillige arbejde.

Derudover varetager kontoret al medlemsadministration, dvs. indmeldelse, udmeldelse eller ændringer af medlemskab, administration af nøglebrikker og udlejning af skabe og kajakpladser.

Kontorudvalgets medlemmer passer kontoret på skift. Mailhenvendelser besvares løbende.

Husk at give os besked om ændringer i dine kontaktoplysninger.

Tlf. kontor: 44 18 43 75, som kun besvares i åbningstiden.

Mailadressen er: kontor@roskilderoklub.dk 

Redigeret d.1.6.24. (KT)