Du har flg muligheder for at ændre dit medlemskab:

 • du kan melde dig helt ud af klubben
 • du kan blive passivt medlem
 • hvis du er roer kan du ændre din medlemsskabstype til trimmedlem
 • hvis du er voksenroer og har brug for en pause, kan du melde dig ud eller blive passiv medlem og senere melde dig ind igen eller ændre dit medlemskab til en aktiv medlemstype
 • hvis du er ungdomsroer under 25 år kan du pausere dit medlemsskab i op til et år grundet ophold på efterskole, højskole, aftjening af værnepligt mv. 

Regler for udmeldelse af Roskilde Roklub.

Da kontingentet bliver trukket kvartalsvis, kan du kun melde dig ud til det førstkommende kvartal og senest 14 dage før et kvartalsskift. 
For JANUAR KVARTAL (d.1.1. – d.31.3.) er sidste frist for udmeldelse er d.15. december. 

For APRIL KVARTAL (d.1.4. – d.30.6.) er sidste frist for udmeldelse er d.15. marts.

For JULI KVARTAL (d.1.7. – d.30.9.) er sidste frist for udmeldelse er d.15. juni.

For OKTOBER KVARTAL (d.1.10 – d.31.12.) er sidste frist for udmeldelse er d.15. september. 

 • Du skal give kontoret besked om din udmeldelse, meget gerne via mail til kontor@roskilderoklub.dk  
 • For børn og unge under 18 år skal en forældre give kontoret besked, det kan ikke gå gennem trænerne
 • Når vi har modtaget din anmodning om udmeldelse, giver vi dig en skriftlig tilbagemelding på, at vi har modtaget din henvendelse
 • Du beholder dit medlemskab indtil udløbet af kvartalet, derefter annullerer vi din nøglebrik
 • Opkræves dit kontingent via PBS, skal du selv afmelde betalingsaftalen i din netbank.
 • Ved indmeldelse betales tilsvarende fra og med første hele kvartal. 

Regler for passivt medlemskab.

Du kan til hver en tid overgå til at være passiv medlem og dermed støtte klubben økonomisk. Det årlige kontingent, som opkræves i april, svarer til et kvartalskontingent som voksenroer, pt 702kr.

Som passivt medlem har man ikke en nøglebrik og dermed ikke adgang til klubhuset, men man har adgang til klubbens digitale medier og kan deltage i generalforsamlingen uden tale- eller stemmeret. 

Ændring fra roer til trimmedlem.

Som aktiv roer kan du til hver en tid blive trimmedlem

Pausering af medlemskab.

Voksne kan melde sig ud og genindmelde sig ved personlig henvendelse på kontoret og betale indmeldelsesgebyr på 300 kr.

Eller man kan ændre sit medlemskab til passiv og senere ændre det igen til aktiv. Dette skal også ske ved personlig henvendelse på kontoret, da nøglebrikken skal genaktiveres.

Unge under 25 år kan pausere deres medlemsskab i op til et år grundet ophold på efterskole, højskole, aftjening af værnepligt mv. Nøglebrik inaktiveres i perioden. Der betales ikke kontingent i pauseperioden. Når medlemskabet ønskes genoptaget, skal man henvende sig til kontoret med sin nøglebrik og få den genaktiveret.

Generelt:

Ændring i aldersgrupperede medlemstyper sker automatisk ved PBS-opkrævninger, så du behøver ikke selv at meddele kontoret når du overgår til at en anden aldersgruppe.

I følge GPDR sletter vi dine kontaktoplysninger og opnåede rorettigheder 3 år efter ophør af medlemskab. Når du som roer melder dig ud, giver vi dig en kopi af de oplysninger klubbens administration har noteret. Disse oplysninger skal du selv gemme hvis du senere ønsker genindmeldelse eller indmeldelse i en anden roklub.

Kontoret i roklubben

Åbningstid: Mandage 17:30 - 18:30

Der er lukket i uge 42 og helligdage der falder på en mandag. 

Kontoret holder sommerferielukket i hele august.

Kontorets primære opgave er medlemsadministration, dvs. indmeldelse, udmeldelse eller ændringer af medlemskab, administration af nøglebrikker og udlejning af skabe og kajakpladser.

Kontorudvalgets medlemmer passer kontoret på skift. Mailhenvendelser besvares løbende.

Mailadressen er: kontor@roskilderoklub.dk

Tlf. kontor: 44 18 43 75, som kan benyttes i åbningstiden.

Redigeret d.1.6.24 (KT)