Regler for udmeldelse af Roskilde Roklub.

Da kontingentet bliver trukket kvartalsvis, kan du kun melde dig ud til det førstkommende kvartal og senest 14 dage før et kvartalsskift. 

JANUAR KVARTAL er fra d.1.1 – 31.3, frist for udmeldelse er den 15. december. 

APRIL KVARTAL er fra d.1.4. – 30.6, frist for udmeldelse er den 15. marts.

JULI KVARTAL er fra d.1.7. – 30.9, frist for udmeldelse er den 15. juni.

OKTOBER KVARTAL er fra D.1.10 – 31.12, frist for udmeldelse er den 15. september. 

  • Du skal give kontoret besked om din udmeldelse, meget gerne via mail til kontor@roskilderoklub.dk  
  • For børn og unge under 18 år skal en forældre give kontoret besked, det kan ikke gå gennem trænerne
  • Når vi har modtaget din anmodning om udmeldelse, giver vi dig en skriftlig tilbagemelding på, at vi har modtaget din henvendelse
  • Du beholder dit medlemskab indtil udløbet af kvartalet, derefter annullerer vi din nøglebrik
  • Opkræves dit kontingent via PBS, skal du selv afmelde betalingsaftalen i din netbank.
  • Ved indmeldelse betales tilsvarende fra og med første hele kvartal. 

Kontoret i roklubben

Åbningstid: Mandage 17:30 - 18:30,

.. der er dog lukket i juli måned, i uge 8 og 42 samt helligdage

Kontorudvalgets medlemmer passer kontoret på skift. Når vi er på kontoret besvarer vi også mailhenvendelser.

Kontorets primære opgave er medlemsadministration, dvs. indmeldelse, udmeldelse eller ændringer af medlemskab, administration af nøglebrikker og udlejning af skabe og kajakpladser.

Mailadressen er: kontor@roskilderoklub.dk

Tlf. kontor: 46 35 22 28, som kan benyttes i åbningstiden.