Sådan donerer du til roklubben

Gaver til roklubben eller til fonden, der støtter klubben?

På denne side kan du læse mere om, hvad du skal gøre hvis du ønsker at give gaver til roklubben - store som små.

Hvis du har specielle ønsker om hvad din gave skal bruges til, skal du kontakte bestyrelsen inden du giver gaven. Bestyrelsen vil aftale med dig om din gave bedst behandles direkte mellem dig og klubben, eller om den bør gives til den fond, F. Pabst og Henning Christiansens Fond, der støtter klubben primært med indkøb af både. Er det sidste tilfældet, sørger bestyrelsen for at lave en aftale med fondsstyrelsen.

Bemærk, at hvis du giver gaven til fonden, er der særlige regler for hvordan midlerne skal bruges. Det kan du læse mere om i fondens statutter.


Alle pengene vil gå til formålet - der bliver ikke taget gebyr og der er ikke administrative udgifter, når du giver gaven.

Skatte-begunstigede pengegaver


Hvis du er erhvervsdrivende bedes du kontakte bestyrelsen, evt. via en rådgiver, som du selv har udpeget. Lovgivningen er nemlig temmelig kompleks. Det skyldes, at man kun kan give gaver til specielt godkendte foreninger, som har et alment gyldigt formål.

Hvis du ønsker at give et bidrag som privatperson, kan du donere penge til fonden og få fradrag i henhold til Ligningsloven. Men du skal donere pengene via vores forbund - Dansk Forening for Rosport (DFfR). Det skyldes at man skal være en specielt godkendt forening med et alment gyldigt formål. Det er Roskilde Roklub ikke. Øremærker du pengene til "Roskilde Roklub, indskud til fonden", havner de dog det rigtige sted.

Pt. giver de første 500 kr. ikke fradrag, men de gør de næste 14.000 kr.

Arv


Ønsker du at Roskilde Roklub skal arve lidt af det du ikke kan tage med dig, skal du indsætte klubben som begunstiget i dit testamente. Som med de skattebegunstigede gaver skal det ske via DFfR, for ikke at udløse arveafgift. Vi anbefaler at du benytter en professionel rådgiver. 

Ved at indsætte DFfR som begunstiget i dit testamente, og øremærke arven til fonden, sikrer du at alt går ubeskåret, uden arveafgift.

I roklubbens bestyrelse og fondsstyrelse garanterer vi fuld diskretion, hvis du ønsker det.

Bemærk, at vi tager forbehold


Da lovgivningen løbende ændrer sig, er indholdet på denne side kun vejledende. Du skal være opmærksom på at Roskilde Roklubs bestyrelse og F. Pabst og Henning Christiansens Fond ikke tager ansvar for fejl, mangler eller de følgevirkninger som det måtte give i denne vejledning.