Vedtægter og Reglement

Roskilde Roklub har både et sæt vedtægter og et reglement.

I vedtægterne kan man bla. læse om klubbens organisering. F.eks. kan du læse om hvordan bestyrelsen er sammensat, hvordan den årlige generalforsamling skal foregå osv. Vedtægterne kan kun ændres ved at medlemmerne stemmer om ændringerne på generalforsamlingen.

Reglementet handler primært om reglerne om at færdes til søs. Det er bestyrelsen, som beslutter ændringer i reglementet.

Vedtægter og reglement kan du se hér:

DFfRs reglementer

Roklubben er også omfattet af en række andre reglementer, som er besluttet af Dansk Forening for Rosport (DFfR). DFfR har blandt andet et reglement om langture og om kaproning. Du kan læse disse reglementer på denne side:

Privatlivspolitik

Roklubben håndterer persondata for medlemmer, trænere og medarbejdere. I overensstemmelse regler for persondata (GDPR) har vi i en såkaldt forordning beskrevet vores politik og regler for persondata, som kan ses her:

Fonden

F. Pabst og Henning Christiansens Fond yder økonomisk støtte til idrætslige aktiviteter i Roskilde Roklub, f.eks. til indkøb af nye både. Hvert år tager Roklubbens bestyrelse sammen med Fondens bestyrelse stilling til om der skal udloddes midler fra Foden og prioriterer ønsker fra udvalgene udfra deres ansøgnnger. Du kan læse fondens vedtægter (fondsstatutterne) og årshjulet for ansøgningsproceduren:

 

Opdateret 6. maj 2024 / PC, LG