Roklubbens udvalg og opgaver

Mailliste for udvalgene

 

Udvalg Formand/kontaktperson Mail til udvalg Hvem læser og svarer
Husudvalget Christian Toft husudvalg@roskilderoklub.dk

Christian Toft

Instruktionsudvalget Karen Ellermann instruktion@roskilderoklub.dk

Karen Ellermann

Kajakudvalg Lisbeth Grubov kajak@roskilderoklub.dk Lisbeth Grubov
Kaproningsudvalget Andreas Yde kaproning@roskilderoklub.dk

Andreas Yde

Kommunikationsudvalget Lisbeth Grubov kommunikation@roskilderoklub.dk Lisbeth Grubov
Kontorudvalget Kristine Thomsen kontor@roskilderoklub.dk

Kristine Thomsen

Kontrol af redningsveste Sven Fafner sven.fafner@outlook.dk Sven Fafner
Køkkenudvalget Anette Hansen koekken@roskilderoklub.dk

Anette Hansen

Mastersudvalg Hanne Steffensen masters@roskilderoklub Hanne Steffensen
Materieludvalg Flemming Kristoffersen materiel@roskilderoklub.dk Flemming, Sven Fafner og Niels Poulsen
Motionsrumsudvalget Claus Theo Christiansen

cc@5b-consulting.dk

Claus Theo Christiansen
MTU Ulla Werk MTU@roskilderoklub.dk Ulla Werk (Primært)
Langtursudvalget Ib Toft langtur@roskilderoklub.dk Ib Toft
Sangudvalget Annette Lauridsen al@adslhome.dk Annette Lauridsen
Skoleroning Eskil Bech-Pedersen skoleroning@roskilderoklub.dk

Eskil Bech-Pedersen

Sponsorudvalget Ove Pedersen sponsorudvalg@roskilderoklub.dk

Ove Pedersen

Støtteforeningen GR - selvstændig forening Ove Pedersen grformand@roskilderoklub.dk

Ove Pedersen

Tutudvalget Bente Wulff tut@roskilderoklub.dk Bente Wulff
Udlejning af sommerhus/både Karsten Lykke Hansen, Birgitta Dehn booking@roskilderoklub.dk Karsten Lykke Hansen
Ungdomsudvalget Martin Kofoed Jensen ungdom@roskilderoklub.dk

Eskil Bech-Pedersen, Andreas Yde

Vandhundeudvalget Morten Viemose vandhund@roskilderoklub.dk

Morten Viemose

 

Opdateret 6. maj 2024 / LG

Udvalgsoversigt

Udvalgets / opgavens navn Hvilke opgaver udfører udvalget Hvem har glæde af det og hvorfor Kompetencer i udvalget Link til udvalgsside
Bådelaugene

Et bådelaug har ansvaret for at vedligeholde en eller flere motionsbåde i form af slibning, lakering, polering og lettere gelcoat-reparationer. Vanskeligere opgaver kan bådelauget løse i samarbejde med Materieludvalget.

Bådelaugene aftaler med Materieludvalget hvilke opgaver der skal udføres på bådene og tilrettelægger selv deres arbejde.

Motionsroerne, som får bådene vedligeholdt.

Bådelaugene er afgørende for at Materieludvalget kan løse sin opgave med at vedligeholde motionsbådene

Man skal være interesseret i at gøre et stykke arbejde for klubben, men ellers kræves der ikke noget særligt. 

 

 

 

Læs mere

Husudvalget

Udvalgets opgave er at holde et vågent øje med klubhuset på havnevej – indvendigt og udvendigt. 

Udvalget iværksætter selv mindre opgaver sammen med  øvrige frivillige med de rette kompetencer. Større opgaver organiseres med eksterne håndværkere i samarbejde med bestyrelsen 

Medlemmer kan orientere om de fejl/mangler på mail: husudvalg@roskilderoklub.dk

Alle der bruger klubhuset på Havnevej.

Det tilstræbes, at der blandt medlemmerne er medlemmer med byggefaglig kompetence, men det er ikke et must.

Læs mere

Instruktionsudvalget

Udvalget står for klubbens uddannelsestilbud til voksne motionister.

Hvert år tilbydes instruktion af nye roere i Roskolen. 

Desuden tilbydes kæntringsøvelse,  korttursstyrmandskursus og scullerkursus.

Nye medlemmer, som ikke har roet før.

Medlemmer af klubben med lyst og behov for at dygtiggøre sig som roer og opnå flere rettigheder.

Alle medlemmer er instruktører eller på vej til uddannelsen som instruktør. 

Desuden er omsorg for nye medlemmer og smittende ro-begejstring gode kompetencer.

Læs mere

Kajakudvalget

Organiserer fællesroning, ture og tekniktræning for havkajakroerne. 

Der er fokus på sikkerhed i forbindelse med havkajakaktiviteterne herunder uddannelse af egne instruktører

Arrangerer vedligehold på kajakhuset, når det er nødvendigt

1 instruktør/udvalgsmedlem står for instruktion til turkajakkerne – men der er pt. ikke været yderligere fælles aktiviteter for turkajakkerne

Havkajakroere i roklubben har glæde af udvalgets arbejde.

Vi vil gerne udvikle et fællesskab omkring havkajakroningen i roklubben.

Vi vil gerne øge sikkerheden for havkajakaktiviteterne i roklubben.

Alle i udvalget er kajakroere. De fleste desuden instruktører, men det er ikke en forudsætning for at være med.

 

Læs mere

Kommunikationsudvalget

Udvalget arbejder med udvikling og vedligeholdelse af både struktur og indhold af klubbens informationskanaler, dvs. hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook-sider og -grupper og øvrig ekstern kommunikation i samarbejde med bestyrelsen og relevante udvalg.

Desuden vedligeholdes et fotoarkiv, hvorfra der kan hentes godkendte billeder. 

Ekstern kommunikation for roklubben for potentielle nye medlemmer og andre interessenter.

Intern kommunikation for alle medlemmer om regler, aktiviteter mm. i klubben. 

Udvalgets sammensættes af repræsentanter fra de aktivitetsrelaterede udvalg, en redaktør udpeget af bestyrelsen samt en fotoredaktør. 

 
Kontorudvalget

Kontorudvalget er central i klubbens administration. Udvalget står for medlemsadministrationen fra indmeldelse over rettigheder, leje af skabe mm., skift af medlemsskab til udmeldelse for alle medlemmer.

Opgaverne løses med mail og i kontorets åbningstid, som udvalget bemander.

Henvendelse på mail: kontor@roskilderoklub.dk .

Kontorudvalgets medlemmer er roklubbens ansigt udadtil, da vi er de første nye medlemmer møder ved henvendelse på kontoret. 

Vi præsenterer klubbens muligheder og tilbud samt klubbens faciliteter.

Vi besvarer allehånde spørgsmål og mailhenvendelser kontoret får.

Udvalgsmedlemmerne fordeler sig på kontorvagterne for et halvt år. I perioden hvor mange nye melder sig ind, er vi to ad gangen på vagt.

Læs mere

Kontrol af roklubbens redningsveste

Hvert år i februar kontrolleres klubbens motions-redningsveste, dvs de veste der benyttes af motionister, masters, vandhunde og turkajak-roere.

Godkendte veste forsynes med klubbens årsmærke i en ny farve hvert år.

Bestyrelsen, fordi klubben har ansvaret for at vestene er i god stand.

Motionsroerne m.fl., fordi de så er mere sikre på at vestene fungerer.

 

 

Grundlæggende kendskab til Excel (til oversigten over veste).

 

Langtursudvalget

Arrangerer endags og flerdages roture i ”fremmed rofarvand” herunder også roture til vores sommerhus i Skuldelev.

Vi står for, at vores langtursskabe indeholder de ting, der skal/kan medbringes på vores ture (Telte / nødraketter / lanterner / værktøj m.m.).

Alle roere der har lyst til at ro uden for vores almindelige / daglige rofarvand har glæde at vores ture.   

Roerfaring og gerne langtursstyrmandsret

Medlemmer der er korttursstyrmænd og har langtursret er også velkomne.

Læs mere

Mastersudvalget

Udvalget organiserer sommer- og vintertræning, bådhold, materiel samt deltagelse i regattaer for mastersroere. Desuden understøtter det sociale sammenhold for mastersgruppen. 

Organiserer bådlaug – dvs. sørger for at tildele både til et laug, som i løbet af vinteren er ansvarlig for vedligeholdelsen og evt. reparationer i samarbejde  med materieludvalget.

Det har de roere, som ønsker at være mastersroere eller som er det i dag.

 Vores område dækker de roere, som gerne vil træne målrettet og deltage i konkurrencer – også selvom man er i en moden alder ;-)

Du skal være mastersroer for at være med i udvalget – og have lyst til at være med.

En mastersroere ror i scullerbåder, er over 27 år, træner fast flere gange om ugen og deltager i rokonkurrencer.

Læs mere

Materieludvalget

Udvalget organiserer og udfører vedligehold af motionsbåde ifølge nedenstående 3 niveauer.

Niveau 1:  Udføres af bådelaugene efter aftale med Materieludvalget. 

Niveau 2: Udføres af Materieludvalgets medlemmer. Dvs. reparationer og vedligeholdelse, der kræver uddannelse eller håndelag. 

Niveau 3: Udføres af bådebygger. Udvalget indhenter tilbud og får godkendelse fra bestyrelsen.

Desuden rådgivning til bestyrelsen ved indkøb af nye både og udrangering af gamle både.

Motionsroere, herunder Masters, fordi deres både bliver holdt vedlige.

Bestyrelsen, fordi den får rådgivning om anskaffelse og udrangering af. motionsbåde

Materieludvalget består af 3-4 personer.

Man skal kunne ordne lidt af hvert med almindeligt håndværktøj.

Man skal gennemgå AMU-kurset Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Motionsrumsudvalget

Udvalget skal sikre at der til enhver tid er det træningsudstyr som måtte være ’normalt’ for en roklub med indendørstræning.

Desuden står udvalget for vedligeholdelse og udskiftning af udstyret i motionsrummene.

 Motionsrumsudvalget koordinere også at vintertræningsskemaet bliver udarbejdet og slået op i træningslokalerne. 

Alle klubbens medlemmer har adgang til motionsrummene og træningsholdene. 

Særligt kaproerne, masterroerne, forskellige grupperinger af motionsroere og Trim-medlemmerne.

Ingen overordnet kompetencer er nødvendige, men en interesse i hvordan udstyret virker og hvordan det benyttes korrekt.

Læs mere

MTU - Motions- og turudvalget

MTU arrangerer fællesroning for motionister tirsdag og torsdag aften med rovagter samt sønadg kl. 9 uden rovagt. Rovagterne sørger for at sammensætte bådhold, så der er styrmænd og erfarne roere sammen med nye roere. 

Nyt tiltag i 2022: Sportsroning for motionister onsdag aften.

MTU arrangerer 10-15 dag-/aftenture i vores daglige rofarvand. 

Om sommeren arrangerer MTU 3 grill-aftener på klubbens terrasse i august måned.

Om vinteren arrangerer MTU fx gymnastik, yoga, kortspil, svømning eller foredrag.

Fællesroning og andre tilbud er som udgangspunkt for alle voksne motionister på tværs af alder, køn og erfaring og ambitioner

Grill-aftener og andre MTU-arrangementer giver mulighed for at klubmedlemmer på kryds og tværs kan mødes og hygge sig sammen.

For at være ro-vagt og arrangere ture i dagligt rofarvand kræves tid (og lyst) til at være rovagt et par gange hver måned, kendskab til klubbens ro-reglement.

Det er en fordel at være uddannet korttursstyrmand og have styr på vejrmeldingerne og aflyse fællesroning ved udsigt til dårligt vejr.

Læs mere

Sangudvalget

Sangudvalget består af sangglade medlemmer, der en gang om året afholder en sangaften for medlemmerne og andre, som regel i februar måned.

Alle

Ingen særlige forudsætninger

Læs mere

Udlejning af sommerhus og både

Vi administrerer udlån af sommerhus og robåde både for egne medlemmer og andre roklubber.

Hvis det er nødvendigt, er vi fysisk til stede ved afsendelse og modtagelse af robådene.

Roklubbens medlemmer og andre roklubber har glæde af arbejdet.

Man skal kunne kommunikere både skriftligt og mundtligt på diverse henvendelser

Medlemmerne i udvalget skal have et godt samarbejde og man skal have blik for hvem, der skal have den fornødne information.

Læs mere

Vandhundeudvalget

Udvalget planlægger og gennemfører den ugentlige instruktion, træning/leg for de yngste roere – vandhundene.

Det sker med fokus på sikkerhed ved alle aktiviteter på vand. 

Arbejdet med børnene inddrager også forældrene, der derfor også skal informeres og nogle gange instrueres. 

Der er et tæt samarbejde med ungdomsroerne, hvor vandhundene fortsætter deres roklubliv og med børneudvalget om særlige arrangementer.

Børn i alderen 9-11 år inkl. og deres forældre.

Instruktør/lyst til at instruere og motivere gerne med en legende tilgang.

Viden om sikkerhed ved færdsel ved og på vand.

Læs mere