Hvordan bliver jeg medlem?

Alle indmeldelser foregår ved personlig henvendelse til kontoret. Du er altid velkommen til at få en snak med os om roning er noget for dig eller nogle af de andre aktiviteter i klubben. 

For børn og unge er indmeldelse i forvejen aftalt med de pågældende trænere, så når trænerne har givet grønt lys, kan forældrene og barnet/den unge henvende sig.

Unge og voksne skal betale et indmeldelsesgebyr på 300 kr, enten via MobilePay eller kontant.

Unge og voksne skal medbringe et svømmebevis på at man kan svømme 300 meter.

Klubben har et fortrykt svømmebevis, som kan printes ud fra hjemmesiden her og derefter medbringes til en svømmehal, hvor en livredder skal se at svømning og ophold i vand udføres sikkert. Livredderen stempler og kvitterer beviset. Svømmebeviset skal være klar inden indmeldelsen. 

Kontoret registrerer det nye medlem og udleverer en nøglebrik, så man altid har adgang til klubhuset og kajakhuset hvis man også lejer en kajakplads.

Kontingentet trækkes hvert kvartal via PBS og medlemmet skal selv oprette en betalingsaftale. Kontoret udleverer de oplysninger der skal bruges.

Medlemsskabet træder i kraft med det samme og den første kontingentbetaling sker til førstkommende kvartal.

Hvilke aktiviteter er jeg interesseret i?

Roklubben har mange aktiviteter og forskellige medlemstyper afhængig af den eller de aktiviteter, man gerne vil deltage i.   

Børn Børn og unge Voksne

Mini 0-6 år 

 • Sociale arrangementer sammen med et voksent medlem

Vandhund 7-11* år

 • Vandhundeskolen

 

Børn 12-18* år

 • Ungdomsroning
 • Kaproning

 Unge 18-24 år

 • Ungdomsroning
 • Kaproning
 • Kajakroer

Voksne 25+ 

 • Motionsroning
 • Kajakroer
 • Mastersroning
 • Motionsrum

Trim 18-64 / Trim 65+

 • Kajakroer
 • Motionsrum

*) Nedsat kontingent, hvis forældre er medlem af klubben. 

Priser for de forskellige medlemstyper kan findes her.

Hvordan kommer jeg i gang?

Vi vil altid gerne fortælle om klubbens aktiviteter og besvare spørgsmål om alt fra praktisk påklædning, brug af huset, hvordan man udvikler sine færdigheder og kan ”avancere” i forskellige bådtyper.

Når du har besluttet dig for at blive medlem og meldt dig ind, skal du indstille dig på at bruge meget tid den første sæson. Roning, og det at lære at ro, tager tid. Når du investerer tid, vil det give dig en rigtig god start, du vil komme i god form og opleve at du bliver bedre og bedre. Du vil lære klubben af kende og føle dig hjemme. Det sociale engagement der opstår helt naturligt når vi ror sammen, er en vigtig del af klubbens liv. Vi lover dig at hver gang du går hjem efter en rotur, er du gladere end da du kom!

For voksne medlemmer arrangeres der 3 årlige instruktionsweekender, 2 i forsommeren og 1 i eftersommeren og nye roere skal deltage i en af dem, før man kan komme ud og ro. I instruktionsweekenden skal man deltage både lørdag og søndag fra kl.9-16. Weekenden danner grundlaget for at komme godt i gang med roningen og indeholder både en masse praktiske oplysninger, at lære at ro, komme ud på 2 kortere ture og møde de andre nye medlemmer og instruktørerne.

Næste mulighed for instruktion er sensommerens instruktion d. 7.-8. august 2021.

 

Kontoret i roklubben  

 

Åbningstid: Mandage 17:30 - 18:30,

.. der er dog lukket i juli måned, i uge 8 og 42 samt helligdage

Kontorets primære opgave er medlemsadministration, dvs. indmeldelse, udmeldelse eller ændringer af medlemskab, administration af nøglebrikker og udlejning af skabe og kajakpladser.

Kontorudvalgets medlemmer passer kontoret på skift. Når vi er på kontoret besvarer vi også mailhenvendelser.

Mailadressen er: kontor@roskilderoklub.dk

Tlf. kontor: 46 35 22 28, som kan benyttes i åbningstiden.