Indmeldelse

Du kan læse om klubbens mange tilbud for børn og voksne her: 

 

Her kan du læse om hvordan selve indmeldelsen rent praktisk foregår:

Al indmeldelse af både børn, unge og voksne kan kun ske ved personlig henvendelse til kontoret.

Ved indmeldelsen informerer vi dig om dine muligheder for medlemskab og hvordan det fungerer. Du får praktisk information om  brugen af klubhuset og om brugen af klubbens sociale medier. 

Børn og unge under 18 år skal være ledsaget af en forælder/værge.

Unge og voksne skal betale et indmeldelsesgebyr på 300 kr. enten via MobilePay eller kontant.

Unge og voksne skal medbringe et svømmebevis på at man kan svømme 300 meter.

Klubben har et fortrykt svømmebevis, som kan printes ud fra hjemmesiden her og derefter medbringes til en svømmehal, hvor en livredder skal se at svømning og ophold i vand udføres sikkert. Livredderen stempler og kvitterer beviset. Svømmebeviset skal være klar inden indmeldelsen. 

Kontoret registrerer det nye medlem og udleverer en nøglebrik, så man altid har adgang til klubhuset og kajakhuset hvis man også lejer en kajakplads.

Kontingentet trækkes hvert kvartal via PBS og medlemmet skal selv oprette en betalingsaftale. Kontoret udleverer de oplysninger der skal bruges til oprettelsen.

Medlemsskabet træder i kraft med det samme og den første kontingentbetaling sker til førstkommende kvartal.

Hvilke aktiviteter er jeg interesseret i?

Roklubben har mange aktiviteter og forskellige medlemstyper afhængig af den eller de aktiviteter, man gerne vil deltage i.   

Børn Børn og unge Voksne

Mini 0-6 år 

 • Sociale arrangementer sammen med et voksent medlem

Vandhund 9-11* år

 • Vandhundeskolen

 

Børn 12-18* år

 • Ungdomsroning
 • Kaproning

 Unge 18-24 år

 • Ungdomsroning
 • Kaproning
 • Kajakroer
 • Motionsrum

Voksne 25+ 

 • Motionsroning
 • Kajakroer
 • Mastersroning
 • Motionsrum

Trim 18-64 / Trim 65+

 • Kajakroer
 • Motionsrum

*) Nedsat kontingent, hvis forældre er medlem af klubben. 

Priser for de forskellige medlemstyper kan findes her.

Redigeret d.5.5.24 (KT)

Kontoret i roklubben  

 

Åbningstid: Mandage 17:30 - 18:30

Der er lukket i uge 42 og helligdage der falder på en mandag. 

Kontoret holder sommerferielukket i hele august.

På kontoret kan du få svar på alle dine spørgsmål. Vi byder indenfor og vil altid gerne fortælle om roning, om klubbens aktiviteter og det frivillige arbejde.

Derudover varetager kontoret al medlemsadministration, dvs. indmeldelse, udmeldelse eller ændringer af medlemskab, administration af nøglebrikker og udlejning af skabe og kajakpladser.

Kontorudvalgets medlemmer passer kontoret på skift. Mailhenvendelser besvares løbende.

Husk at give os besked om ændringer i dine kontaktoplysninger.

Mailadressen er: kontor@roskilderoklub.dk

Tlf. kontor: 44 18 43 75, som kun besvares i åbningstiden.

Redigeret d.1.6.24. (KT)