Hvordan håndterer vi Coronasituationen i Roskilde Roklub?

(vil blive opdateret løbende - seneste ændringer med grønt

Der er nu åbnet for både indendørs og udendørs idrætsaktiviteter og Dansk Forening for Rosport har lavet et sæt regler for roning, som roklubben følger. Se boksen til højre.

Alle indendørs faciliteter vil have begrænsninger af hvor mange mennesker, der må være der og der skal holdes 2 meters afstand ved fysisk aktivitet og 1 meter for øvrige. Der vil være angivet hvor mange, der må være til stede ved all rum.

I løbet af denne krisetid med mange tiltag og ændringer af tiltag er der sendt en lind strøm af mails til medlemmerne, de kan alle ses her: https://www.roskilderoklub.dk/nyhedsbrev-til-medlemmer

Hvis du ikke har modtaget disse, så kan det være fordi din mail-adresse ikke er registreret korrekt i klubbens medlemssystem. Skriv til kontoret og få den oprettet/rettet på (kontor@roskilderoklub.dk)

Indmeldelse og instruktion for nye roere

Kontoret åbnes på sædvanlig tid om mandagen. Men er dog lukket i juli måned pgra. ferie. 

Der er ikke flere instruktionskurser i 2020-sæsonen.

Indendørs træning

Vores motionsrum vil blive indrettet med minimum 4 M2 gulvareal per person samt 2 meter afstand mellem hvert ergometer, cykel eller anden træningsstation. Der vil være angivet hvor mange medlemmer, der kan opholde sig og træne samtidig. Er det fyldt op må man vente til nogen forlader lokalet. Hver bruger skal rengøre alle kontaktflader efter sig med sprit og respektere 2 meters afstand til øvrige klubkammerater, der også træner. 

Omklædnings- og baderum

Omklædningsrummene, badefaciliteter og toiletter kan benyttes af et begrænset antal personer ad gangen. Antallet vil være angivet ved indgang til rummet. Hver bruger rengører alle kontaktflader efter sig med sprit. Desuden rengøres rummet en gang dagligt.

Der skal minimum holdes 2 meter afstand mellem hver person i omklædnings-og badefaciliteterne.

Saunaen vil stadig være lukket.

Salen og terrassen

Klublokalet kan nu anvendes til sociale arrangementer. Der vil være angivet hvor mange, der må være i lokalet og der skal holdes 1 meters afstand mellem deltagerne – såfremt der er tale om stillesiddende aktivitet. Tutten kan åbnes.

Aktiviteter på vandet

Kan nu foregå på de normale tidspunkter for udvalgenes aktiviteter under hensyntagen til de generelle regler om afstand, hygiejne og forsamlingsantal. Alle bådtyper kan benyttes.

Det anbefales generelt at undgå for mange forskellige romakkere og man dermed ikke roer med for mange forskellige i løbet af sæsonen.

Man kan nu også selv arrangere sin roning, hvis dette ønskes.

Roklubben og forpladsen er omfattet af de generelle forsamlingsregler.

Af samme grund er der sat information op, at roklubben er privat område, og man må godt bede udenforstående forlade området, så der ikke er for mange samlet.

Alle ture skrives som vanligt i Rojournalen, husk afspritning af hænder før og efter. Evt. kan egen mobiltelefon benyttes til rojournalen i bådhallen eller ved porten, når man er logget på roklubbens netværk – password: sleipner.

Ture inkl. langture kan gennemføres, dog skal turlederne orientere sig om evt. fremmede klubbers regler.

Vandhunde

Vandhundeaktiviteterne er startet.

Regler i en Corona-tid

I bestyrelsen følger vi løbende med i hvordan sundhedsmyndigheder, regeringen, Roskilde kommune og ikke mindst Dansk Forening for Rosport sætter regler og anbefalinger for klubbens aktiviteter.
Vi har samlet vores konklusioner i et midlertidigt Corona-reglement, som supplerer vores normale reglement. Det sætter rammerne for de aktiviteter, som udvalgene organiserer. Se Coronareglementet her.