Roklubben og Corona-situationen

Hvordan håndterer vi Coronasituationen i Roskilde Roklub?

(vil blive opdateret løbende - seneste ændringer med grønt

Der er nu delvis åbnet for udendørs idrætsaktiviteter og Dansk Forening for Rosport har lavet et sæt regler for roning, som roklubben følger. Se boksen til højre.

Klubhuset er med undtagelse af bådhallen stadig helt lukket og der er ingen aktiviteter i klubhuset. Derfor er der desværre ingen muligheder for TRIM- og andre medlemmer til at benytte motionsrummet. Vi følger situationen løbende og vil melde ud, når denne situation ændrer sig.

I løbet af denne krisetid med mange tiltag og ændringer af tiltag er der sendt en lind strøm af mails til medlemmerne, de kan alle ses her: https://www.roskilderoklub.dk/nyhedsbrev-til-medlemmer

Hvis du ikke har modtaget disse, så kan det være fordi din mail-adresse ikke er registreret korrekt i klubbens medlemssystem. Skriv til kontoret og få den oprettet/rettet på (kontor@roskilderoklub.dk)

Kontoret er lukket, dog besvares mailhenvendelser hver uge (kontor@roskilderoklub.dk).

Der vil ikke blive gennemført instruktion for nye roere i april og maj, men vi håber at det vil være muligt at gennemføre instruktion i august, pt. er der planlagt 2 hold d. 8.-9. og d. 29.-30. august, så hold øje med hjemmesiden.

Online fællestræning

Alle medlemmer er inviteret til at deltage i Mie’s træning hver for sig på Zoom, mandage 19:15 – 20:15. Zoom åbnes 19:10. (Flyttet fra onsdag)

Link til træningen (det vil være det samme hver mandag):

https://us04web.zoom.us/j/3914990634

MØDE ID: 391 499 0634

Aktiviteter på vandet

Helt generelt skal vi sikre, at der ikke på noget tidspunkt er for mange tilstede i bådhal, forplads og pontonen, så er alle roaktiviteterne blevet skemalagt i en samlet ugeplan. Denne plan Rotider under Covid19 kan du finde blandt filerne på denne side (nederst til højre). Forpladsen er delt i 2 zoner, hvor der må være op til 10 personer i hver zone.

Af samme grund er der sat information op, at roklubben er privat område, og man må godt bede udenforstående forlade området, så der ikke er for mange samlet.

Alle ture skrives som vanligt i Rojournalen, husk afspritning af hænder før og efter. Evt. kan egen mobiltelefon benyttes til rojournalen i bådhallen eller ved porten, når man er logget på roklubbens netværk – password: sleipner.

Motionsroning

Bliver organiseret af MTU iht. til Corona-reglementet og den samlede ugeplan for alle aktiviteter. Det bliver nu muligt at lave faste rohold på op til 10 personer. Det er roholdene selv, der kan ønske dette. Dvs. at rohold kan fortsætte uændret eller at flere rohold kan slå sig sammen og få mere fleksibilitet mht. bådvalg og sammensætningen for den enkelte tur. Den samlede liste findes blandt filerne på denne side (nederst til højre). Skriv til mtu@roskilderoklub.dk, hvis du vil med på et fast rohold.

Pensionister, der kan ro i dagtimerne, koordineres af Per Stenberg. Rotider for pensionistholdene kan også ses blandt filerne på denne side (nederst til højre). Skriv til kasserer@roskilderoklub.dk, hvis du vil med ro et fast pensionist-rohold.

Skifte plads i båden.

Vi har også beslutte at lempe på reglerne vedrørende skift af plads i båden. Hvis alle roere i en båd er indforstået med dette, er det nu tilladt at skifte plads. I forbindelse med skift at årernes håndtag bliver sprittet af før ”modtagelse” af ny roer.

Kaproerne

Træner efter den samlede plan organiseret af trænerteamet.

Kaproerne låner klubbens roergometre og træner hjemme. Alt lånt udstyr er registreret af Thomas Nielsen og aftalen er at det bringes tilbage, når klubben åbner for indendørs aktiviteter.

Ungdomsroerne

Træner efter den samlede plan organiseret af ungdomsinstruktørerne.

Mastersroerne

Træner efter den samlede plan som det er organiseret af Mastersudvalget.

Havkajakroerne

Fællesroning er indpasset i den samlede aktivitetsplan. Der vil være en deltagerbegrænsning på 10 ved fællesroning og man skal tilmelde sig på hjemmesiden. Der er fællesroning onsdag kl. 17:30 - 20:15 og søndag kl. 8:30 -12:00. Yderligere information og tilmelding på kajaksiden.

Fælles for alle aktiviteterne er at man både på land og på vandet overholder Corona-regler og holder afstand. På turene medbringer man selv sin forplejning. Kontaktpunkter i kajakhuset, som dørhåndtag, vandslange mm. rengøres efter brug, der vil være sprayflasker og papir til formålet i huset.

Det vil stadig være muligt for jer at tage jeres egen kajak og ro en tur evt. i en mindre gruppe. Men da der nu vil være en hel del planlagte aktiviteter i klubben, er det vigtigt, at man orienterer sig om den samlede tidsplan og tilrettelægger sin tur under hensyn til de planlagte aktiviteter, venter til der er plads med at gå på pontonen osv. Dette samme gælder når man kommer hjem fra en rotur. Vent til pontonen og forpladsen er ledig.

Vandhunde

Vandhundeaktiviteterne er indstillet indtil videre.

Scullerroning og turkajakker.

Scullersæsonen er åbnet d. 11. maj og det betyder at turkajakroere og motionsscullerroere kan ro. Da der kun er tale om få personer ad gangen, kan disse selv beslutte hvornår de vil ro, dog under hensyntagen til den samlede tidsplan og ikke mindst de tidspunkter, hvor denne plan betyder, at der er op til 10 personer til stede. Man må altså orientere sig og afvente at der er plads ved klubben og på pontonen både når man ror ud og når man kommer tilbage.

Både, årer og andet udstyr skal vaskes med sæbevand efter brug og dermed være klar til næste roer.

Instruktion

Styrmandskurset i maj er aflyst. Nyt kursus planlægges i august eller september, hvis muligt.

 

Regler i en Corona-tid

I bestyrelsen følger vi løbende med i hvordan sundhedsmyndigheder, regeringen, Roskilde kommune og ikke mindst Dansk Forening for Rosport sætter regler og anbefalinger for klubbens aktiviteter.
Vi har samlet vores konklusioner i et midlertidigt Corona-reglement, som supplerer vores normale reglement. Det sætter rammerne for de aktiviteter, som udvalgene organiserer. Se Coronareglementet her.
Henter billeder...