Hvordan håndterer vi Coronasituationen i Roskilde Roklub?

(senest opdateret d. 11. april 2021) 

Der er åbent for udendørs idrætsaktiviteter og Dansk Forening for Rosport har lavet et sæt regler for roning, som roklubben følger. Se boksen til højre.

Alle klubbens indendørs faciliteter er i øjeblikket lukket. Det gælder sal, køkken, omklædning, bådhal osv.

I løbet af denne krisetid med mange tiltag og ændringer af tiltag er der sendt en lind strøm af mails til medlemmerne, de kan alle ses her: https://www.roskilderoklub.dk/nyhedsbrev-til-medlemmer

Hvis du ikke har modtaget disse, så kan det være fordi din mail-adresse ikke er registreret korrekt i klubbens medlemssystem. Skriv til kontoret og få den oprettet/rettet på (kontor@roskilderoklub.dk)

Indmeldelse og instruktion for nye roere

Kontoret er foreløbig lukket, men kan kontaktes på mail: kontor@roskilderoklub.dk. Så snart der kan åbnes, vil der være åbent for indmeldelse på sædvanlig tid om mandagen. Men er dog lukket i juli måned pgra. ferie. 

Der planlægges med instruktionsweekender i maj og august. Med tilladelse fra DFfR er det muligt midlertigt at dispensere for krav om frisk svømmebevis med en Tro-og-love erklæring at roeren kan svømme 300 meter.

Aktiviteter på vandet

Kan foregå på de normale tidspunkter for udvalgenes aktiviteter under hensyntagen til de generelle regler om afstand, hygiejne og forsamlingsantal. Alle bådtyper kan benyttes.

Man kan nu også selv arrangere sin roning, hvis dette ønskes.

Fordi klubhuset er lukket, møder man altid op på pladsen foran bådhallen. Pladsen er omfattet af de generelle forsamlingsregler.

Af samme grund er der sat information op, at roklubben er privat område, og man må godt bede udenforstående forlade området, så der ikke er for mange samlet.

Alle ture skrives som vanligt i Rojournalen, husk afspritning af hænder før og efter. Evt. kan egen mobiltelefon benyttes til rojournalen i bådhallen eller ved porten, når man er logget på roklubbens netværk – password: sleipner.

Ture inkl. langture kan gennemføres, dog skal turlederne orientere sig om evt. fremmede klubbers regler. Så længe det pgra. lukkede svømmehaller ikke er muligt at opfylde det nye krav om en frisk svømmeprøve, kan en tro-og-love erklæring om svømmefærdigheder benyttes som en midlertidig dispensation. Find blanket her.

Vandhunde

Vandhundeaktiviteterne er starter med udendørstræning om torsdagen. Fra maj måned vil der også være aktiviteter på vandet.

Regler i en Corona-tid

I bestyrelsen følger vi løbende med i hvordan sundhedsmyndigheder, regeringen, Roskilde kommune og ikke mindst Dansk Forening for Rosport sætter regler og anbefalinger for klubbens aktiviteter.
Vi har samlet vores konklusioner i et midlertidigt Corona-reglement, som supplerer vores normale reglement. Det sætter rammerne for de aktiviteter, som udvalgene organiserer. Se Coronareglementet her.