Hvordan håndterer vi Coronasituationen i Roskilde Roklub?

(senest opdateret d. 10. maj 2021) 

Der er åbent for udendørs idrætsaktiviteter og Dansk Forening for Rosport har lavet et sæt regler for roning, som roklubben følger. Der er desuden åbnet for indendørs holdtræning for alle. Voksne over 18 kun med et gyldigt Coronapas, Børn op til 18 uden Coronapas. Se mere nedenfor.

Der benyttes mundbind, når man færdes i klubhuset.

Der er nu åbnet for alle indendørs træningsaktiviteter, men bortset fra dette er alle klubbens indendørs faciliteter er i øjeblikket lukket. Det gælder sal, køkken og sauna.

I løbet af denne krisetid med mange tiltag og ændringer af tiltag er der sendt en lind strøm af mails til medlemmerne, de kan alle ses her: https://www.roskilderoklub.dk/nyhedsbrev-til-medlemmer

Hvis du ikke har modtaget disse, så kan det være fordi din mail-adresse ikke er registreret korrekt i klubbens medlemssystem. Skriv til kontoret og få den oprettet/rettet på (kontor@roskilderoklub.dk)

Indendørs træning

DFfR skriver regelsættet om indendørs træning således:

  • Fra den 10.5. må alle træne inden døre. Der må maximalt være 25 personer til stede inklusiv nødvendige voksne, læs trænere. Denne mulighed gælder både selvtræning samt organiseret træning.
  • Børn og unge op 18 år kan træne uden krav om Coronapas.
  • Voksne fra 18 år må benytte indendørs træningsfaciliter. Der er krav om coronapas. Instruktører skal tjekke dette. Ved individuel træning vil der som en stikprøve tjekkes Coronaspas for alle tilstedeværende mindst 1 gang i døgnet.
  • Der skal være minimum 4 kvm. Per person ved indendørs idræt ligesom der skal holdes minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.
  • Der er ikke krav om brug af mundbind under træning

Aktiviteter på vandet

Kan foregå på de normale tidspunkter for udvalgenes aktiviteter under hensyntagen til de generelle regler om afstand, hygiejne og forsamlingsantal. Alle bådtyper kan benyttes.

Man kan nu også selv arrangere sin roning, hvis dette ønskes.

Fordi klubhuset er lukket, møder man altid op på pladsen foran bådhallen. Pladsen er omfattet af de generelle forsamlingsregler.

Alle ture skrives som vanligt i Rojournalen, husk afspritning af hænder før og efter. Evt. kan egen mobiltelefon benyttes til rojournalen i bådhallen eller ved porten, når man er logget på roklubbens netværk – password: sleipner.

Ture inkl. langture kan gennemføres, dog skal turlederne orientere sig om evt. fremmede klubbers regler. Så længe det pgra. lukkede svømmehaller ikke er muligt at opfylde det nye krav om en frisk svømmeprøve, kan en tro-og-love erklæring om svømmefærdigheder benyttes som en midlertidig dispensation. Find blanket her.

Vandhunde

Vandhundeaktiviteterne er starter med udendørs- eller indendørs træning om torsdagen. Fra maj måned vil der også være aktiviteter på vandet.

Regler i en Corona-tid

I bestyrelsen følger vi løbende med i hvordan sundhedsmyndigheder, regeringen, Roskilde kommune og ikke mindst Dansk Forening for Rosport sætter regler og anbefalinger for klubbens aktiviteter.
Vi har samlet vores konklusioner i et midlertidigt Corona-reglement, som supplerer vores normale reglement. Det sætter rammerne for de aktiviteter, som udvalgene organiserer. Se Coronareglementet her.