Nationale seniormesterskaber

Nationale seniormesterskaber

Danmarksmesterskaber & Forbundsmesterskabera

1921 Danmarksmesterskab
2-årers inrigger  
  Chr. Christiansen
Chr. Winckelmann
styrmand S. Sørensen
1929 Danmarksmesterskab
4-årers inrigger   
  V. Secher
Kaj Hansen
Hans Jørgen Larsen
Erik Bøgh
styrmand W. Toftegaard Nielsen
1930 Danmarksmesterskab
4-årers inrigger   
  V. Secher
Kaj Hansen
Hans Jørgen Larsen
Erik Bøgh
styrmand W. Toftegaard Nielsen
1931 Danmarksmesterskab
4-årers inrigger   
  Henry Skaarup
Kaj Hansen
Hans Jørgen Larsen
Erik Bøgh
styrmand W. Toftegaard Nielsen
1934 Danmarksmesterskab
Letvægtsfirer med styrmand  
  Svend Nielsen
Herluf Arndt
Svend Jørgensen
Einar Nielsen
styrmand Tage Hansen
1935 Danmarksmesterskab
2-årers inrigger   
  Henry Skaarup
Erik Bøgh
styrmand Verner Stoltenberg
1936 Danmarksmesterskab
4-årers inrigger   
 

Knud Riis
Axel Weidemann
Henry Skaarup
Erik Bøgh
styrmand Poul Hansen

1939 Danmarksmesterskab
4-årers inrigger  
  Knud Svarre Nielsen
Erik Fokdal
Poul Beck
Johs. Andresen
styrmand Hilmer Bøttcher
1945 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Vagn Geert Jensen
Tage Henriksen
styrmand Carlo Hansen
1947 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Finn Pedersen
Tage Henriksen
styrmand Carl Ebbe Andersen
1948 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Finn Pedersen
Tage Henriksen
styrmand Carl Ebbe Andersen
1950 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Finn Pedersen
Kai Suhr
styrmand Carl Ebbe Andersen
1952 Danmarksmesterskab
Toer uden styrmand  
  Aage Gregersen
Kjeld Østrøm
1953 Danmarksmesterskab
Toer uden styrmand  
  Finn Pedersen
Kjeld Østrøm
1954 Danmarksmesterskab
Toer uden styrmand  
  Finn Pedersen
Kjeld Østrøm
1956 Danmarksmesterskab
Toer uden styrmand  
  Finn Pedersen
Kjeld Østrøm
1958 Danmarksmesterskab
Letvægtsfirer med styrmand  
  John Hestbæk
Leif Brandt Petersen
Bjarne Jørgensen
Vagn Hestbæk
styrmand Kaj Rasmussen
1965 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Erik Kjær
Ralph Jørgensen
styrmand Carl Verner Horney
1966 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Erik Kjær
Ralph Jørgensen
styrmand Niels Larsen
1967 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Erik Kjær
Ralph Jørgensen
styrmand Niels Larsen
1969 Danmarksmesterskab
Single sculler  
  Judith Andersen
1973 Danmarksmesterskab
Dobbelt sculler  
  Judith Andersen
Inger Bisgaard Andersen
1973 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Mogens Juul Rasmussen
Kim Rørbæk
styrmand Flemming Raun Petersen
1973 Danmarksmesterskab
Dobbelt firer med styrmand  
  Judith Andersen, Roskilde Roklub
Inger Bisgaard Andersen, Roskilde Roklub
Susanne Rørsgaard, Danske Studenters Roklub
Anette Worsøe, Danske Studenters Roklub
styrmand Lena Baden, Damernes Roklub
1974 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Mogens Juul Rasmussen
Kim Rørbæk
styrmand H. Gottschalck
1974 Danmarksmesterskab
Dobbelt sculler  
  Judith Andersen, Roskilde Roklub
Hanne Petersen, Danske Studenters Roklub
1975 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Mogens Juul Rasmussen
Kim Rørbæk
styrmand Søren V. Hansen
1975 Danmarksmesterskab
Dobbelt sculler  
  Judith Andersen, Roskilde Roklub
Hanne Petersen, Danske Studenters Roklub
1975 Danmarksmesterskab
Toer uden styrmand  
  Mogens Juul Rasmussen
Kim Rørbæk
1976 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Mogens Juul Rasmussen
Kim Rørbæk
styrmand Gorm Jacobsen
1977 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Kim Rørbæk
Sven Lyster
styrmand Gorm Jacobsen
1978 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Kim Rørbæk
Sven Lyster
styrmand Torben Hansen
1979 Danmarksmesterskab
Toer med styrmand  
  Kim Rørbæk
Sven Lyster
styrmand Torben Hansen
1986 Forbundsmesterskab
Dobbelt firer uden styrmand  
  Simon Bolvig
Michael Frei
Peer Larsen
Niels Foldager Sørensen
1987 Forbundsmesterskab
Dobbelt sculler, letvægt  
  Bo Vestergaard
Niels Foldager Sørensen
1995 Danmarksmesterskab
Single sculler  
  Bo Kaliszan
1995 Forbundsmesterskab
Dobbelt sculler, letvægt  
  Rasmus Pedersen
Torben Bech Jensen
1998 Danmarksmesterskab
Dobbelt sculler  
  Jakob Thanning
Bo Kaliszan
1999 Danmarksmesterskab
Dobbelt sculler  
  Jakob Thanning
Bo Kaliszan
1999 Danmarksmesterskab
Dobbelt firer uden styrmand  
  Torben Bech Jensen
Heine Borch
Jakob Thanning
Bo Kaliszan
2000 Danmarksmesterskab
Dobbelt sculler  
  Jakob Thanning
Bo Kaliszan
2001 Danmarksmesterskab
Dobbelt sculler  
  Peter Sylvest Jensen
Bo Kaliszan
 
2003 Danmarksmesterskab
Dobbelt sculler, letvægt  
  Christian Place Pedersen
Kasper Jørgensen
 
2004 Danmarksmesterskab
Dobbelt sculler, letvægt  
  Martin Skovsgaard Batenburg
Kasper Jørgensen
 
2006 Danmarksmesterskab
Toer uden styrmand, letvægt  
  Martin Skovsgaard Batenburg
Kasper Jørgensen
 
2008 Danmarksmesterskab
Dobbelt firer uden styrmand  
  Martin Skovsgaard Batenburg
Kasper Jørgensen
Christian Place Pedersen
Sophus Johannesen
 
2009 Danmarksmesterskab
Dobbelt firer uden styrmand  
  Martin Skovsgaard Batenburg
Kasper Jørgensen
Christian Place Pedersen
Sophus Johannesen
 
2009 Danmarksmesterskab
Firer uden styrmand  
  Martin Skovsgaard Batenburg
Kasper Jørgensen
Christian Place Pedersen
Daniel Zielinski
 
2010 Danmarksmesterskab
Otter med styrmand  
  Martin Skovsgaard Batenburg
Kasper Jørgensen
Christian Place Pedersen
Daniel Zielinski
Jens Vilhemsen
Jacob Barsøe
Sophus Johannesen
Ulrich Høgstedt
Styrmand: Signe Bech
 
2011 Danmarksmesterskab
Firer uden styrmand  
  Jacob Barsøe
Daniel Zielinski
Jens Vilhemsen
Kasper Jørgensen
 
2011 Danmarksmesterskab
Otter med styrmand  
  Martin Skovsgaard Batenburg
Kasper Jørgensen
Christian Place Pedersen
Daniel Zielinski
Jens Vilhemsen
Jacob Barsøe
Sophus Johannesen
Ulrich Høgstedt
Styrmand: Signe Bech
 
2012 Danmarksmesterskab
Otter med styrmand  
  Martin Skovsgaard Batenburg
Kasper Jørgensen
Christian Place Pedersen
Jens Vilhemsen
Jacob Barsøe
Sophus Johannesen
Andreas Dyrby
Joachim Sutton
Styrmand: Ulrich Høgstedt
 
2013 Forbundsmesterskab
Single sculler, letvægt  
  Aja Runge Holmegaard  
2014 Danmarksmesterskab
Firer uden styrmand  
  Jacob Barsøe
Sophus Johannesen
Andreas Dyrby
Kasper Jørgensen
 
2015 Danmarksmesterskab
Toer uden styrmand  
  Kasper Jørgensen
Martin Kristensen
 
2015 Danmarksmesterskab
Firer uden styrmand  
  Jacob Barsøe
Sophus Johannesen
Andreas Dyrby
Kasper Jørgensen
 
2016 Forbundsmesterskab
Toer uden styrmand  
  Jacob Barsøe
Kasper Jørgensen
DM afviklet i Holstebro 
på 1000 meter bane. Derfor kun forbundsmesterskaber.
2017 Forbundsmesterskab
Single sculler, letvægt  
  Aja Runge Holmegaard