Roklubbens reglement er blevet opdateret.

11. april 2019 21:50 , af Lisbeth Grubov

Bestyrelsen har godkendt en revideret udgave af klubbens reglement. Reglementet er grundlaget for sikkerheden i klubben og sætter rammerne for roaktiviteterne. Opdateringen har forhåbentligt gjort det lettere at læse reglementet samtidig med at der er lavet ændringer på nogle områder, som det blev nævnt på generalforsamlingen.

De væsentligste ændringer i reglementet omfatter følgende punkter:

Redningsveste, som benyttes til roning, vil fremover være ejet af roklubben. På den måde kan vi bedst kunne opfylde de ansvarsmæssige krav til vestenes og dermed roernes sikkerhed. Efter d. 1. maj må der kun anvendes godkendte klubveste til roaktiviteterne. Alle klubbens veste vil findes i robassinrummet og vil blive kontrolleret og påsat årsmærke d. 26. april. Alle er meget velkomne til at donere sin vest til klubben. Det kan gøres ved at hænge vesten ved robassinet inden d. 25. april, så de kan indgå i samlingen fra d. 26., hvor vestene bliver godkendt. Det vil fortsat være styrmændenes ansvar at checke, at alle veste, der medbringes i bådene, er godkendt og har et årsmærke for 2019.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil Gigroning fra standerhejsning og frem til vandet er 12 grader varmt være omfattet af særlige regler. Man skal ro kystnært, dvs. max. 100 meter fra kysten og kun foretage skift helt inde under land, hvor man kan bunde. Det betyder også, at man ikke må krydse over mellem 2 kyststrækninger. Det er dog tilladt at krydse sejlrenden i Dejsundet (smalle passage ind mod Ringøen). Når vandet når 12 grader og scullersæsonen officielt åbnes af bestyrelsen, så bortfalder disse særlige regler.

På samme måde er der sket en præcisering af reglerne for roning i outriggermateriel udenfor scullersæsonen, hvor vandet er under 12 grader.

Læs selv hele det nye reglement.

Mvh. Bestyrelsen, April 2019