Åbning af rosæsonen med Corona-regler

24. april 2020 22:41 , af Lisbeth Grubov

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har med udgangspunkt i DFfR’s retningslinjer udarbejdet et midlertidigt Corona-reglement til at supplere vores normale reglement. Reglementet kan ses her.

Reglementet vil i høj grad styre hvordan og hvornår, vi kan ro i klubbens både.
Derfor er det vigtigt at læse for alle, der vil på vandet.

Udvalgene står for den praktiske administration

Med input fra relevante udvalg har bestyrelsen lavet en ugeplan, der skal hjælpe til, at der på intet tidspunkt er for mange klubmedlemmer forsamlet i bådhallen, pladsen foran klubben og på pontonen.

Det er også udvalgene, der skal administrere de faste rohold - deres sammensætning og rotidspunkt. Det skal hjælpe til, at alle, der gerne vil ud at ro, kommer på et hold. De enkelte udvalg kan igangsætte aktiviteterne i takt med, at planerne kommer på plads.

Koordinator til hjælp for ”pensionist”-roere

Som det fremgår af Corona-reglerne, vil vi gerne sprede roaktiviteterne mest muligt ved at bede pensionisterne om at ro i dagtimerne. En koordinator, Per Stenberg, vil hjælpe med at koordinere roholdene for pensionister.

Med ud og ro?

Hvis du gerne vil på et rohold, skal du skrive til en af følgende mail-adresser:

  • Motionsroning udenfor almindelig arbejdstid: mtu@roskilderoklub.dk
  • Motionsroning i dagtimerne (pensionister): kasserer@roskilderoklub.dk
  • Mastersroning: info@hannesteffensen.dk
  • Kaproerne får besked fra kaproningsudvalget
  • Ungdomsroerne får besked fra ungdomsudvalget
  • Havkajakroerne får besked fra kajakudvalget
  • Turkajak og individuelle scullerroere afventer regler og åbning af scullersæsonen
  • Vandhunde er indstillet indtil videre

 

MTU har bedt om svarfrist søndag 26. april kl. 18 for at kunne planlægge hold fra og med næste uge. Du kan godt melde dig til senere. Men de første hold skal kunne komme i gang nu.

I mail til MTU anføres dit ronummer, om du er styrmand, og om du har særlige ønsker om at ro med en anden. Herudover hvilken dag du foretrækker at ro: tirsdag, torsdag, fredag eller søndag.

Vil du på et Mastershold, så angiv hvilke andre roere, man evt. gerne vil være på hold med (navn og medlemsnr.). 

 

De bedste rohilsner

Bestyrelsen