Motions- og Turudvalget (MTU)

MTU har følgende sammensætning, hvor vi har besluttet at fordele opgaverne på følgende møde:

MTU består af frivillige aktive medlemmer af Roskilde Roklub. Udvalget konstituerer sig selv og afholder de møder, der er nødvendige for at nå de fastsatte mål. Udvalget udfærdiger årligt et budget og er ansvarlig for, at de tildelte midler, fra bestyrelsen, anvendes efter klubbens vedtægter og ånd. 

Udvalgets formand refererer til klubbens bestyrelse.
 
Udvalget kan anode andre medlemmer af Roskilde Roklub om assistance ad hoc.
 
 
MTUs mål

 • At samle Roskilde Roklubs aktive medlemmer omkring motionsroning i dagligt rofarvand og med kreativitet og initiativ at udnytte de muligheder, som farvandet, love, vedtægter og materiel giver.
 • At arbejde sammen med andre udvalg og derved at skabe sammenhæng i aktiviteterne.
 • At give nye medlemmer en god mulighed for, at opnå et godt tilhørsforhold til klubben ved at informere om - og støtte de nye medlemmers deltagelse i udvalgets arrangementer.

Effekt
 
MTU vil med de mål medvirke til:

 • At Roskilde Roklub er en attraktiv fritidsbeskæftigelse for medlemmerne.
 • At fastholde eksisterende medlemmer og tiltrække nye.

Opgaver 

 • Fællesroning tirsdag og torsdag gennem hele sæsonen (juli ingen ro-vagt).
 • Sved-på-panden-roning onsdag og evt. lørdag (lørdage annonceres via hjemmesiden).
 • Traditionsrige arrangementer i dagligt ro-farvand igennem hele sæsonen, f.eks. Nattergaletur, Kristi Himmelfartstur, Stjerneskudstur, Løvfaldstur og andre ture.
 • Arrangement af grill-aftener (deltagerne medbringer selv kød) med andre medlemmers assistance.
 • Vinteraktiviteter - såsom gymnastik, yoga, pilates el. lign. Aktiviteter i svømmehal og Ro-spinning. Evt. Foredrags- og eller underholdnings aften.

Derudover kan MTU:

 • Indføre nye tiltag.
 • Være behjælpelig med andre opgaver.
 • Deltage i arrangementer på tværs af udvalgene.

Roskilde Roklubs sponsorer

RIR Revision Forum Advokater Home Roskilde Avis Renovations Transport Spar Nord Roskilde Roklubs sponsorer

Roskilde Roklub - Havnevej 47 B - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 09 28 - Tlf. kontor: 46 35 22 28 - E-mail: kontakt@roskilderoklub.dk

Powered by EasyPage CMS