Vi har brug for din hjælp

Roforbundet har brug fra frivillige hænder i forbindelse med afvikling af DM på Sorø Sø.
 
14. september 2018
 
Henvendelse fra DFfRs formand:


Kære BR, LR, LDR, KVIK, KR, Roskilde og Aalborg Roklub.

Mange tak for jeres klubbers vilje og energi til at bidrage med frivillige hænder mhp forberedelse/ udførelse / afvikling af DM på Sorø sø. Idet jeg forstår på Thomas Ebert at der fortsat mangler frivillige hænder - især til nedtagning af banen i dagene efter DM - håber jeg at det er muligt at finde de sidste folk. Jeg forstår at der især mangler 5-6 folk til nedtagning af banen i weekenden 13-14 okt. Jvf Kasper Haagensen har DSR på klubbens hjemmeside efterlyst frivillige til DM men at klubben pt er hårdt spændt. DSR holder selv fest d 6/10, man har fornylig holdt langdistance DM og DSR har også meldt sig som arrangør af Medajle-fest d 24/11.

Måske I i jeres klubber kan finde en ekstra mand/kvinde som vil hjælpe ved DM? Jeg håber vi ved fælles hjælp kan finde de sidste hænder til DM.

På vegne af kaproning i DFfR bestyrelsen
Henning Bay


Tilbage

Roskilde Roklubs sponsorer

RIR Revision Forum Advokater Home Roskilde Avis Renovations Transport Spar Nord Roskilde Roklubs sponsorer

Roskilde Roklub - Havnevej 47 B - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 09 28 - Tlf. kontor: 46 35 22 28 - E-mail: kontakt@roskilderoklub.dk

Powered by EasyPage CMS