Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00. OPDATERET: Læs regnskaberne for 2017 online.
 
8. marts 2018
 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om det forudgående år
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 4. Fondsstyrelsens beretning og regnskab
 5. Fremlæggelse af virksomhedsplan og budget for det kommende år
 6. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 15
 7. Valg af bestyrelse, revisorer og fondsstyrelse
  På valg til bestyrelsen er:
  - Næstformand Rasmus Rosenkvist – villig til genvalg
  - Kasserer Per Stenberg Christensen – villig til genvalg
  - Ungdomschef – ledig
  - Elite og Talentchef - bestyrelsen indstiller Bo Kaliszan til posten
  - Rochef Lisbeth Grubov – villig til genvalg.
  Valg af revisorer: På valg er Christian Svejgaard og Erik Bartholm – begge er villige til genvalg.
  Valg til Fondsstyrelsen: På valg er Eyoe Kristensen – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Sven Lyster til posten.
  8. Eventuelt.

Om generalforsamlingen:
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen, som skal have dette i hænde mindst 10 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ethvert aktivt medlem, som er fyldt 15 år, og mindst har været medlem af klubben i 3 måneder, personligt afgive sin stemme.

Medlemmer, der skylder kontingent har ikke stemmeret. Passive medlemmer har adgang, men ikke stemme- og taleret på generalforsamlingen.

Regnskab og evt. indkomne forslag bliver sat op på opslagstavlen i klubhuset senest 5 dage før generalforsamlingen. 

Regnskaber


Tilbage

Roskilde Roklubs sponsorer

RIR Revision Forum Advokater Home Roskilde Avis Renovations Transport Spar Nord Roskilde Roklubs sponsorer

Roskilde Roklub - Havnevej 47 B - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 09 28 - Tlf. kontor: 46 35 22 28 - E-mail: kontakt@roskilderoklub.dk

Powered by EasyPage CMS