Fællesroningen om tirsdagen søger erfarne roere til at ro 2-3 tirsdage med kaniner

For at byde nye roere/kaniner velkomne i klubben og hjælpe dem med at blive fortrolige med roteknik, kulturen og klubånden, søger vi erfarne roere og meget gerne styrmænd, der kan ro en kortere tur med kaniner.
 
4. april 2017
 

Alt efter antal fremmødte kaniner, og deres behov, laver vi 1-2 både, enten en firer med 3 kaniner og 2 erfarne og/eller en toer med en kanin.

Du skal være klar ved fællesroningens start og modtage kaninerne. Rovagten laver bådholdene.

Når de andre fællesronings-både er gået på vandet, tager vi afsted i god ro og orden, og træner videre med det kaninerne har lært på instruktionsweekenden. Turenes længde skal tilpasses kaninernes form.
Du skal have lyst til at lære fra dig og få de nye roere til at føle sig godt modtaget i vores dejlige klub.

Jo flere vi melder os, jo færre gange for den enkelte roer, drejer det sig om - og det er vigtigt for roklubben og dermed for os alle, at vi bliver meget bedre til at holde på de nye medlemmer!

Du kan melde dig til hos Ulla, MTU på følgende mailadresse: ulla@softwerk.dk.og skrive, hvornår du gerne vil.  Vi har brug for din tilmelding senest den 12. april. Så vil det blive sat ind i et skema og hængt op ved pulten.

Det drejer sig om følgende tirsdage i forårssæsonen:

25. april, 2. maj, 9. maj, 16. maj, 23. maj, 30. maj, 6. juni, 13. juni, 20. juni, 27. juni.

Går det godt, efterlyser vi erfarne roere til efterårssæsonen, der kommer et opslag.

Med venlig hilsen Kristine, tovholder for "arbejdsgruppen for god modtagelse og fastholdelse af nye medlemmer"

PS: arbejdsgruppen en er dynamisk gruppe, der kan have skiftende medlemmer, der vil arbejde videre med emnet. Alle er velkomne til at være med i gruppen, du kan evt. bare deltage i et enkelt møde, komme med idéer og forslag til projekter.
Henvendelse til Kristine: krit@live.dk

Vores næste møde er onsdag d.7.juni, kl 19 på kontoret.


Tilbage

Roskilde Roklubs sponsorer

Roskilde Roklub - Havnevej 47 B - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 09 28 - Tlf. kontor: 46 35 22 28 - E-mail: kontakt@roskilderoklub.dk

Powered by EasyPage CMS