Brug af kemikalier på værkstedet

Arbejdstilsynet har en række krav om brug af kemikalier i roklubbens værksted. Du kan læse om brugen af kemikalier hér:

  • Kemikalier mm. er låst inde i et kemikalieskab i værkstedet. Låsekoden kendes af de personer, der vedligeholder bådene.
  • En mappe er placeret i skabet. Mappen indeholder sikkerhedsdatablade/arbejdspladsbrugsanvisninger for de produkter vi anvender til bådvedligeholdelsen. Opmærksomheden henledes især på punkt 8, Eksponeringskontrol, der omhandler forebyggende foranstaltninger, anvendelse af personlige værnemidler og forholdsregler ved udsættelse for stoffet/materialet.
  • I skabet er placeret værnemidler så som beskyttelseshandsker, åndedrætsværn samt øjenværn.
  • Lakering af bådene må nu kun ske enten i det fri eller i værkstedet, hvor port og vinduer skal være åbne under arbejdet.
  • Anvendelse af Araldite 2011 og 2012, der indeholder Epoxy, må ikke længere finde sted. Der skal anvendes Araldite 2021 eller 2022 i stedet for.
  • Ved arbejdet med produkter bør det så vidt muligt undgås at omhælde til bøtter, glas, dåser mm. Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt, skal produktet hældes tilbage på den originale embalage efter endt arbejde. Der er placeret et glas i skabet med teksten ”indeholder terpentin – og lakrester”, brugte pensler stilles i glasset, der skal holdes lukket. Der må således ikke stå diverse bøtter med uspecificerede produkter fremme i værkstedet.
  • Bådelaugene skal modtage instruktion via Materialeudvalget om arbejdet med stoffer og materialer.

Roskilde Roklubs sponsorer

RIR Revision Forum Advokater Home Roskilde Avis Renovations Transport Spar Nord Roskilde Roklubs sponsorer

Roskilde Roklub - Havnevej 47 B - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 09 28 - Tlf. kontor: 46 35 22 28 - E-mail: kontakt@roskilderoklub.dk

Powered by EasyPage CMS